Inschrijving ouderavond Magister

U logt als ouder (en dus niet met de inloggegevens van uw kind!) in Magister (in de app of op de computer).

Bij het inschrijven kunnen ouders aangeven met welke docenten een gesprek gewenst is, om de leerresultaten van hun zoon/dochter te kunnen bespreken. De bekendmaking van de ouderavond met een overzicht van de gehonoreerde verzoeken en de tijdstippen waarop een ouder wordt verwacht zal in de ouderavondmodule van Magister 6 getoond worden.

Ouderavond beschikbaar gesteld

De roostermaker heeft een ouderavond geconfigureerd en gepubliceerd voor de ouders. In het Magistermenu wordt de knop 'Ouderavond' getoond. Deze knop verschijnt alleen als de ouders de uitnodiging hebben ontvangen.

De ouder heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de geplande ouderavond door op

'inschrijven' te klikken. Een ouder heeft ook de mogelijkheid om zich meteen af te melden door op 'afmelden' te klikken. Mocht een ouder zich later toch nog willen inschrijven dan is dit mogelijk, zolang de inschrijftermijn niet is verstreken, door op inschrijven te klikken.

Inschrijven ouderavond

Door op inschrijven te klikken krijgt de ouder de mogelijkheid om zich in 3 stappen in te schrijven voor een ouderavond.

Op het tabblad 'Schoolpersoneel' worden alle betrokken personeelsleden getoond. Een ouder kan op dit tabblad de keuzes van de te spreken personeelsleden kenbaar maken door een vinkje te zetten bij dit personeelslid. Vraag aan uw zoon/dochter wat de naam is van de docent. Door het vinkje 'Alleen betrokken personeel tonen' uit te zetten krijgt de ouder een overzicht van alle personeelsleden die betrokken zijn bij de ouderavond. Op het linker gedeelte ziet een ouder de beschikbare tijd zoals in de configuratie van de ouderavond is vastgelegd.

LET OP: op deze lijst moet u voor alle kinderen binnen het gezin inschrijven. Scrol naar beneden en alle kinderen zijn zichtbaar.

Door op 'volgende' te klikken verschijnt het tabblad 'Dagdeel'.

Een ouder dient altijd de beschikbaarheid aan te vinken. Heeft een ouder toch geklikt op 'geen beschikbaar' en vervolgens op 'volgende', dan verschijnt onderstaande melding.

Door op 'volgende' te klikken verschijnt het tabblad 'Samenvatting'.

Op dit tabblad krijgt de ouder een samenvatting van de gemaakte keuzes.

LET OP: Door rechts bovenin het tabblad op 'inschrijven' te klikken worden de gemaakte keuzes bevestigd, pas dan met u ingeschreven! Magister keert terug naar het overzicht-scherm waar een samenvatting wordt getoond.

Mocht een ouder de gemaakte keuzes willen wijzigen dan zal eerst op afmelden moeten worden geklikt. Een ouder kan nu opnieuw inschrijven.

Uw inschrijving wordt verwerkt wanneer u onderstaand scherm in beeld ziet.

Tijdens het inschrijven heeft een ouder bij ieder tabblad de mogelijkheid om te annuleren of om alsnog te kiezen voor afzeggen. Als wordt gekozen voor afzeggen verschijnt onderstaande melding.

Bekendmaking ouderavond

Als het rooster is gepubliceerd, zal in het Magistermenu het onderdeel 'Ouderavond' oplichten.

Ouders hebben de mogelijkheid om een afdruk te maken van het ouderavondschema door op de knop 'Afdrukken' te klikken.