Zijn er kosten verbonden aan de sportklas?

Ja, deelname aan de sportklas kost per leerjaar:

1. €135,- (kledingpakket, externe workshops/clinics)
2. €50,- (externe workshops)
3. €50,- (externe workshops)
4. geen kosten

Vinden de sportklaslessen tijdens of na lestijd plaats?

De sportklaslessen vinden plaats tijdens schooltijd.