ORGANISATIE

Bestuur:

Directeur

Nadia Daoudi
info@volt.eu

Teamleider

Toine van Hulst
Afdelingsleider leerjaar 1 en 2
thulst@volt.eu

Teamleider

Halil Kavrayici
Afdelingsleider leerjaar 3 en 4
hkavrayici@volt.eu

Allen zijn te bereiken via 030 670 25 00

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad organiseert ten behoeve van de leerlingen en hun ouders allerlei activiteiten. Verder behartigt de ouderraad de belangen van leerlingen en ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties door:

- mee te denken met het bestuur over het te volgen beleid van de school
- feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
- de school advies te geven (gevraagd of ongevraagd) over onderwerpen die voor u als ouder belangrijk zijn
- onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (drugs, de koers van de school)
- meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld docentschaarste, internet en privacy)
- het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat (zoals bijvoorbeeld sport- en culturele evenementen)

Contact

Voor vragen, suggesties of aanmeldingen kunt u gebruik maken van onze contactpagina

VOLT! is een brede, technologische en sportieve VMBO-school in Utrecht met goede examenresultaten in alle leerwegen: basis-, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg /theoretische leerweg. De onderwijsinspectie heeft VOLT! positief beoordeeld. Alle leerwegen hebben daarom een zogenaamd ‘basisarrangement’.

De school is begin 2019 verhuisd naar het nieuwe pand in Vleuten met ook een nieuwe naam; VOLT! Toekomstmakers.

Van oudsher onderscheidt onze school zich van de andere VMBO-scholen in Utrecht doordat wij de leerlingen van de TL-afdeling een extra beroepsgericht examenvak aanbieden. Op deze manier worden onze leerlingen goed voorbereid op hun MBO-niveau 4 vervolgopleiding. Het onderwijs is hierdoor meer praktijkgericht. Onze TL-leerlingen kunnen ook naar 4 HAVO als zij aan de wettelijke eisen voor doorstroming voldoen.

Bovendien zijn wij een Topsport Talent School. Leerlingen met een LOOT-status, dat wil zeggen door de sportbonden geïndiceerde topsporttalenten, krijgen bij ons de kans om hun topsportcarrière te combineren met school zonder dat hun schoolresultaten daaronder lijden.

Voor sportieve leerlingen zonder topsportstatus, hebben we in elk leerjaar de zogeheten sportklassen. Leerlingen die vier jaar lang deze sportklas hebben gevolgd kunnen drempelloos overstappen naar enkele MBO’s waar wij een convenant mee hebben afgesloten.

Als school bieden wij een uitgebreid na-schools programma. Het programma ‘Move-on!’ bestaat uit verschillende workshops en activiteiten. Ook huiswerkbegeleiding hoort hier bij.

Behalve basisschoolverlaters met een advies VMBO zijn ook leerlingen die hun VMBO-opleiding bij ons verder willen voortzetten van harte welkom. Instroom in leerjaar 2 en 3 is op alle niveaus mogelijk. Voor overstappen naar leerjaar 3 en 4 is aansluiting op het uitstroomprofiel van belang.

Aanmelden voor 1 mei geeft de grootste zekerheid op een plek in leerjaar 2, 3 of 4.