Medezeggenschapsraad VOLT!

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De MR overlegt regelmatig met de schoolleiding. De schoolleiding is verplicht over een groot aantal zaken advies te vragen aan de MR. De schoolleiding moet de MR bijvoorbeeld raadplegen over: vaststelling of verandering van het leerplan, taakverdeling binnen de schoolleiding, het gebruik van financiële middelen van de school, nieuwbouw/verbouwing of fusie. Instemming is vereist voor bijvoorbeeld: verandering doelstelling van de school, uitbreiding of krimpen van de school.

De medezeggenschapsraad van VOLT! bestaat uit vier personeelsleden en drie ouders. De leerlinggeleding is op dit moment niet aanwezig bij de vergaderingen.

Personeelsgeleding:

  • El Hassan Ouhammou
  • Sofia Chakrouni
  • Marjan Wieberdink
  • Lotte Oldenborg

Oudergeleding:

  • Nazmiye Babacan
  • Fatima Astitou
  • Aysel Ozdogan
  • Gulsum Dursum

Lid GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle NUOVO scholen)

  • Vacature tijdelijk Wessel Pitti

Voor nadere informatie, ideeën, suggesties en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de MR, via het emailadres: MR@volt.eu