Procedure

Het aanmelden voor VOLT! verloopt altijd via je huidige school. Als je in groep 8 zit dan volgt de basisschool de POVO-procedure en melden zij je digitaal aan. Ben je geïnteresseerd om over te stappen van je huidige VO-school naar klas 1, 2, 3 of 4 van VOLT! dan kan dit via de VO-VO procedure. Direct aanmelden bij VOLT! kan alleen als je vanuit een andere stad/regio naar Utrecht komt. Zit je buiten Utrecht op school dan kan je via de mail (info@volt.eu) een inschrijfformulier aanvragen. Bij ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier krijg je een bevestiging van de aanmelding.

Broertjes en zusjes regel

De Utrechtse POVO-procedure biedt scholen bij overaanmelding de mogelijkheid om leerlingen die al een broer of zus op school hebben, voorrang te geven boven andere leerlingen. Deze leerlingen worden dan rechtstreeks geplaatst en hoeven bij overaanmelding niet mee te loten. Deze voorrangsregel heet de broertjes-zusjesregeling.

Gefaseerde afbouw broertjes-zusjes regeling

De NUOVO scholen gaan de mogelijkheid om deze voorrangsregel toe te passen gefaseerd afbouwen. We vinden de eenzijdige bevoordeling van een relatief kleine groep leerlingen niet opwegen tegen de benadeling in kansen van alle andere leerlingen om geplaatst te worden op hun school van eerste voorkeur. De afbouwregeling start in maart 2017 bij de aanmeldingen voor het schooljaar 2017-2018 en geldt ook voor de daaropvolgende schooljaren.

Wat houdt de afbouwregeling in? Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt de voorrangsregel alleen toegepast voor leerlingen die zich aanmelden bij een NUOVO-school en in het schooljaar 2016-2017 al een broertje of zusje op de betreffende school hadden. De regeling blijft van kracht tot het moment dat de leerling uit toetsjaar 2016-2017 de school verlaat. Dit is inclusief eventueel zittenblijven en/of het volgen van onderwijs op een hoger niveau op dezelfde school.